дроблени заполнител покупка

Audit-it

Автор: Гусев М. Г., эксперт информационно-справочной системы «Аюдар Инфо» Как отличить дробление крупной закупки от нескольких мелких закупок у единственного поставщика? Виноват ли поставщик в нарушении ...

Читать далее

Дробление закупок по 44-ФЗ: по 223-ФЗ, искусственное, …

Регламентация ФАС В своём письме ИА/100041/19 от 14.11.2019 ФАС РФ подчеркнула, что многократное приобретение аналогичных товаров, работ, услуг у единственного поставщика, если данные действия осуществляются в рамках ...

Читать далее

Задължителни процедури след закупуване на …

За ползване на републиканските пътища е необходимо закупуване на винетка, цената на която се определя от периода за който се купува (дневна, седмична, месечна, годишна) и от категорията на автомобила. Едва след приключване на всички тези процедури по закупуване на ...

Читать далее

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Днес ....., в гр./с. ....., се сключи настоящият договор за покупко-продажба между: ....., наричан ...

Читать далее

Общи условия за покупка, прилагани от българските …

1.2 Тези Условия за покупка са единствено приложими, като изключват приложението на всякакви (общи) условия на ДОСТАВЧИКА, противоречащи на или различаващи

Читать далее

Важното при покупка на имот на зелено

В случай че срокът или условията за сключване на окончателен договор са налице и някоя от страните откаже да се яви пред нотариус, изправната страна има право да предяви иск, с който да поиска от съда прогласяване на сключения предварителен договор за окончателен.

Читать далее

Често задавани въпроси

Ще платите ДДС в размер на 21 % от тази сума (това е ставката в Белгия). Митниците ще използват курса на датската крона спрямо еврото на датата, посочена в документа за покупка. Ако нямате такъв документ, те ще използват датата на заявката за покупка.

Читать далее

Покупка за наличные,продажа по безналу

Покупка за наличные,продажа по безналу 09 листопада, 2017 09:24

Читать далее

Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни …

Трансгранично разпределение на печалбата Ако имате дружество майка в една страна от ЕС и дъщерни дружества в друга, можете да избегнете евентуални данъчни проблеми (например двойно данъчно облагане) във връзка с ...

Читать далее

Заявка за видове покупки, как се прави, значение и …

Стартирайте процеса на покупка Всеки път отделите на фирмата ще се нуждаят от материали; Заявката за покупка инициира процеса на покупка.

Читать далее